Výstupy schvaľovacieho procesu

Filter
#
EAN kód
Názov posudku
Typ doložky
Rok posúdenia
Náhľad / Prevziať
1
KOD_963
Automobily 4 pre 2. a 3. ročník učebného odboru autoopravár
Schvaľovacia
2019
2
OD_0155
Biológia - Pracovný zošit pre 5 ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
3
OD_0156
Biológia - Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Odporúčacia
2017
4
KOD_789
Biológia 8 pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár II
Schvaľovacia
2020
5
KOD_791
Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2020
6
KOD_150
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
7
OD_0162
Complete Advanced (second edition)
Odporúčacia
2018
8
OD_0160
Complete First (second edition)
Odporúčacia
2018
9
OD_0161
Complete First for Schools
Odporúčacia
2018
10
OD_0001
Cvičebnica - Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
Odporúčacia
2017
11
KOD_911
Cvičebnica zo slovenského jazyka pre 3. ročník stredných škôl
Schvaľovacia
2019
12
OD_0003
Čítanka pre 3. ročník základných škôl - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
13
OD_0004
Čítanka pre 4. ročník základných škôl - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
14
KOD_994
Daňová sústava pre obchodné akadémie - pracovná časť
Schvaľovacia
2019
15
KOD_996
Databázový systém MS ACCESS pre stredné odborné školy
Schvaľovacia
2019
16
OD_0148
Dejepis - Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
Odporúčacia
2018
17
KOD_103
Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
18
KOD_152
Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. r. gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
19
OD_0005
Emin zápisník - pracovný zošit k šlabikáru pre 1. ročník základných škôl
Odporúčacia
2017
20
KOD_87
Etická výchova pre 5. ročník ZŠ - pracovné listy
Schvaľovacia
21
KOD_268
Etická výchova pre 5. ročník ZŠ s VJM - pracovné listy (preklad)
Schvaľovacia
22
KOD_106
Etická výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - pracovné listy
Schvaľovacia
23
KOD_1050
Farmakológia pre 4. ročník (ŠO 2840 M biotechnológia a farmakológia)
Schvaľovacia
2019
24
OD_0158
Hravé notičky
Odporúčacia
2018
25
KOD_56
Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ
Schvaľovacia
2020
26
KOD_75
Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ
Schvaľovacia
2020
27
KOD_92
Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ
Schvaľovacia
2020
28
KOD_834
Chémia pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2019
29
KOD_149
Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
30
OD_0006
Kamil a psík zdravotník - učebná pomôcka s témou prvej pomoci pre žiakov 2. a 3. ročníkov ZŠ
Odporúčacia
2017
31
KOD_1106
Kynológia pre 3. a 4. ročník študijného odboru agropodnikanie
Schvaľovacia
2019
32
OD_0157
LEONARDO kocúr z ulice
Odporúčacia
2018
33
KOD_80
Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ
Schvaľovacia
2020
34
KOD_1559
Literatúra pre 3. ročník učebných odborov SOŠ s VJM - 1. časť
Schvaľovacia
2019
35
KOD_1560
Literatúra pre 3. ročník učebných odborov SOŠ s VJM - 2. časť
Schvaľovacia
2019
36
KOD_261
Literatúra pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Schvaľovacia
2017
37
KOD_279
Literatúra pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Schvaľovacia
2017
38
OD_0017
Longman Exam Accelerator
Odporúčacia
2017
39
OD_0018
Longman Exam Activator
Odporúčacia
2017
40
KOD_259
Maďarský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM
Schvaľovacia
2017
41
KOD_278
Maďarský jazyk pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Schvaľovacia
2020
42
OD_0149
Mach Mit 2
Odporúčacia
2017
43
KOD_63
Matematika pre 4. ročník ZŠ, 1. časť - pracovný zošit
Schvaľovacia
2020
44
OD_0159
Matematika pre 4. ročník ZŠ, 1. diel
Odporúčacia
2018
45
KOD_64
Matematika pre 4. ročník ZŠ, 2. časť - pracovný zošit
Schvaľovacia
2020
46
KOD_81
Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1. časť
Schvaľovacia
2020
47
KOD_132
Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. časť
Schvaľovacia
2020
48
KOD_133
Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. časť
Schvaľovacia
49
OD_0007
Matematika pre tretiakov - zbierka úloh
Odporúčacia
2017
50
OD_0150
Maturitný slovník
Odporúčacia
2017
51
KOD_1153
Metódy sociálnej práce pre 4. ročník (študijný odbor sociálno-výchovný pracovník)
Schvaľovacia
2019
52
KOD_154
Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2020
53
KOD_x159
Občianska náuka pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2020
54
KOD_1170
Obchodná prevádzka 3 (študijný odbor obchodný pracovník a pracovník marketingu)
Schvaľovacia
2019
55
KOD_1201
Opatrovateľská činnosť 3 (študijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť)
Schvaľovacia
2020
56
OD_0023
Our Discovery Island 4
Odporúčacia
2017
57
OD_0020
Our Discovery Island 1
Odporúčacia
2017
58
OD_0021
Our Discovery Island 2
Odporúčacia
2017
59
OD_0022
Our Discovery Island 3
Odporúčacia
2017
60
OD_0024
Our Discovery Island 5
Odporúčacia
2017
61
OD_0019
Our Discovery Island Starter
Odporúčacia
2017
62
OD_0008
Písanie pre 1. ročník základných škôl, 1. - 6. zošit
Odporúčacia
2017
63
KOD_1218
Podnikanie a služby pre 3. ročník študijného odboru agropodnikanie
Schvaľovacia
2020
64
KOD_1225
Poštová prevádzka 1
Schvaľovacia
2019
65
KOD_1228
Poštová prevádzka 4
Schvaľovacia
2019
66
OD_0009
Pracovné vyučovanie - Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
67
OD_0010
Pracovné vyučovanie - Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
68
KOD_396
Pracovný zošit z rusínskeho jazyka pre 2. ročník ZŠ s VJR a VRJ
Schvaľovacia
2017
69
KOD_315
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Schvaľovacia
2020
70
KOD_0005
Prírodoveda pre tretiakov - pracovná učebnica
Schvaľovacia
2018
71
KOD_0007
Prírodoveda pre tretiakov - pracovná učebnica (preklad)
Schvaľovacia
2018
72
KOD_384
Príručka ukrajinského pravopisu pre žiakov ZŠ a SŠ
Schvaľovacia
2020
73
KOD_1255
Psychológia 4 pre 4. ročník študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Schvaľovacia
2019
74
OD_0025
Sila ľudskosti
Odporúčacia
2017
75
KOD_314
Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Schvaľovacia
2020
76
KOD_1273
Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník stredných odborných škôl (študijný odbor sociálno-výchovný pracovník)
Schvaľovacia
2019
77
OD_0026
Spievanky - Vybranky
Odporúčacia
2017
78
KOD_1290
Strojárska technológia IV pre 3. a 4. ročník študijného odboru strojárstvo
Schvaľovacia
2019
79
KOD_395
Šlabikár pre 2. ročník ZŠ s VJR a VRJ
Schvaľovacia
2017
80
OD_0011
Technika - Inšpirácia okolo nás - Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
81
OD_0015
Technika - Navrhnúť, zhotoviť, aplikovať - Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
82
OD_0012
Technika - Od nápadu k výrobku - Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
83
OD_0014
Technika - Plánovať, konštruovať, opraviť - Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
84
OD_0013
Technika - Poznať, rozumieť, vyriešiť - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
85
KOD_1412
Teória a dejiny kultúry pre 2. ročník (študijný odbor animátor voľného času)
Schvaľovacia
2019
86
KOD_1417
Teória a metodika animačných činností 3 (študijný odbor animátor voľného času)
Schvaľovacia
2019
87
KOD_171
Tvorivá informatika. Prvý zošit o prezentáciách + CD
Schvaľovacia
2020
88
KOD_928
Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií
Schvaľovacia
2020
89
OD_0002
Veselo je v školskom klube 4 - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
90
OD_0151
Základy výpočtov v chémii
Odporúčacia
2017
91
KOD_1631
Zbierka literárnych textov 2 pre 3. ročník SŠ s VJM
Schvaľovacia
2019
92
OD_0152
Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ
Odporúčacia
2018
93
OD_0153
Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
Odporúčacia
2018
94
OD_015
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
Odporúčacia
2018
95
OD_0016
Zbierka úloh z matematiky pre prvý stupeň základných škôl 1
Odporúčacia
2017
96
KOD_1476
Zdravoveda 1 pre 1. ročník študijného odboru kozmetik
Schvaľovacia
2019