Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
2
093
sk
Absolventský diplom
093
sk/maď
Absolventský diplom
3
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
4
505
sk
Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole
5
535
sk
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
535
sk/maď
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
6
379
sk
Absolventský diplom pre školu umeleckého priemyslu – 2-ročný vzdelávací program
7
380
sk
Absolventský diplom pre školu umeleckého priemyslu – 3-ročný vzdelávací program
8
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
9
069
sk
Denník výchovnej skupiny
10
078
sk
Denný záznam školského internátu
11
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
12
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
012
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
13
236
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu
236
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu
14
148
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre školu umeleckého priemyslu
15
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
cin
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
16
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
18
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú odbornú školu
366
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú odbornú školu
19
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
403
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
20
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
21
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
443
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
22
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
23
030
sk
Katalógový list žiaka - Hudobný odbor
24
027
sk
Katalógový list žiaka - Literárno-dramatický odbor
25
341
sk
Katalógový list žiaka - Odbor audiovizuálnej a multimediálne tvorby odbor
26
026
sk
Katalógový list žiaka - Tanečný odbor
27
015
sk
Katalógový list žiaka - Výtvarný odbor
28
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
29
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
30
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
31
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
32
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
33
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
34
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
35
169
sk
Katalógový list žiaka školy umeleckého priemyslu
36
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
37
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ
38
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
39
045
sk
Osobný spis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (Aktualizované)
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (Aktualizované)
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (Aktualizované)
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (Aktualizované)
40
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
41
072
sk
Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie
42
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
342
sk/maď
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
43
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
44
234
sk
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/maď
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/nem
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/rsn
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ukr
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/bul
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ang
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania pre medzinárodný program QSI
45
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
46
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
47
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
48
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
49
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
50
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
51
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
52
398
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
53
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ (v skratke „DiS.“)
54
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ (v skratke „DiS.art“)
55
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
56
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
57
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
58
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
59
173
sk
Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
173
sk/maď
Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
60
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
61
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
62
056
sk
Prihláška na vzdelávanie v strednej škole
63
014
sk
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/maď
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/rsn
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/ukr
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/nem
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
64
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
65
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
66
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
67
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
68
017
sk
Protokol o absolventskej skúške (hudobné a dramatické konzervatóriá)
69
037
sk
Protokol o absolventskej skúške (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolventskej skúške (obal na protokoly žiakov)
70
019
sk
Protokol o absolventskej skúške (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
019
sk/maď
Protokol o absolventskej skúške (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
71
063
sk
Protokol o absolventskej skúške (tanečné konzervatórium)
72
149
sk
Protokol o absolventskej skúške pre školu umeleckého priemyslu
73
018
sk
Protokol o absolventskej skúške pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I.
74
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
401
sk/maď
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
75
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
76
172
sk
Protokol o komisionálnej skúške v ZŠ
77
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
78
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
79
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
80
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
81
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
82
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
83
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
84
406
cin
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
85
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
86
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
87
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
88
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
89
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
90
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
91
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
92
006
sk/maď
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
93
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
94
407
cin
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
95
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
96
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
97
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
98
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
99
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
100
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
101
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
102
085
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
103
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
104
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
105
087
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
106
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
107
084
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
108
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
109
084
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
110
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
111
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/maď
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/rsn
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/ukr
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
112
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
113
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/maď
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/ukr
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
114
153
sk
Správa z diagnostického vyšetrenia
115
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
116
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
117
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
118
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
119
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
120
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
121
170
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (profilový predmet/profilové predmety a skupinové vyučovanie)
122
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
123
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
124
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
125
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
126
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. r. ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. r. ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
127
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
128
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách
129
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
130
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
131
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
132
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
133
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
134
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
135
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
136
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
137
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
138
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
139
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
140
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
141
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
142
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (Aktualizované)
143
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
144
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
145
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
146
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
147
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
148
351
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
149
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
150
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
151
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
152
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
153
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom a pre špeciálnu základnú školu
154
427
sk
Učebný list žiaka
155
402
sk
Vložka do protokolu o absolventskej skúške pre stredné zdravotnícke školy
156
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/maď
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
157
138
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre hudobné a dramatické konzervatórium)
158
146
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre školu umeleckého priemyslu)
159
139
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre tanečné konzervatórium)
160
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/maď
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
161
221
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (stredná zdravotnícka škola)
162
176
sk
Vysvedčenie o externom testovaní na účel získania NSV
163
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
164
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
165
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
166
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
167
003
sk/nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške
168
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
169
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
cin
Vysvedčenie o maturitnej skúške
170
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
171
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
001
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
172
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
099
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
173
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške bilingválne štúdium
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške bilingválne štúdium
174
408
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške GCE
175
175
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške vykonanej podľa medzinárodného programu, ktorej súčasťou je maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
176
174
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške vykonanej podľa medzinárodného programu, ktorej súčasťou nie je maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
177
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
178
080
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
179
066
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
180
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
181
151
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
182
098
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
183
064
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
064
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
184
383
sk
Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
383
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
185
136
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
186
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
187
095
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
188
155
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
189
441
sk
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
190
381
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
381
sk
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
191
382
sk
Vysvedčenie pre 1.až 10. ročník ŠZŠ B variant
382
sk/maď
Vysvedčenie pre 1.až 10. ročník ŠZŠ B variant
192
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
483
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
193
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
476
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
194
141
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
195
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
196
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
197
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
198
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
199
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
200
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
479
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
201
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
202
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
203
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
204
181
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
205
182
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
206
268
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
207
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB/IBMYP
208
565
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB_IBMYP
209
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium
210
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
211
252
cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
212
244
sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-španielske) v španielskom jazyku
244
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-španielske) v španielskom jazyku
213
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
214
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
215
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
216
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
217
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
218
192
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
219
206
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
220
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
221
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program GCE
222
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
223
321
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
224
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
225
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP-AJ
226
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP-SJ
227
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IGCSE
228
468
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program QSI
229
439
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
230
440
fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
231
448
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
232
449
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
233
254
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. - 4. ročník
234
255
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 5. - 9. ročník
235
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
236
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
497
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
237
240
sk/maď
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
238
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
239
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
240
122
sk/maď
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
241
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej školy
142
sk/maď
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej školy
242
605
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
243
606
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
244
605
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
245
607
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
246
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
247
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
248
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
249
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
250
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
251
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
252
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/maď
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
253
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
008
sk/maď
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
254
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/maď
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
255
503
uni/sk/maď
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
256
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
257
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
258
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
259
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
260
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
261
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
262
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
263
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
264
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
265
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
266
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
267
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare
050
sk/maď
Záznamy o práci v záujmovom útvare