Výstupy schvaľovacieho procesu

Filter
#
EAN kód
Názov posudku
Typ doložky
Rok posúdenia
Náhľad / Prevziať
1
KOD_150
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
2
OD_0001
Cvičebnica - Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
Odporúčacia
2017
3
OD_0003
Čítanka pre 3. ročník základných škôl - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
4
OD_0004
Čítanka pre 4. ročník základných škôl - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
5
KOD_152
Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. r. gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
6
OD_0005
Emin zápisník - pracovný zošit k šlabikáru pre 1. ročník základných škôl
Odporúčacia
2017
7
KOD_149
Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
8
OD_0006
Kamil a psík zdravotník - učebná pomôcka s témou prvej pomoci pre žiakov 2. a 3. ročníkov ZŠ
Odporúčacia
2017
9
KOD_261
Literatúra pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Schvaľovacia
2017
10
KOD_279
Literatúra pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Schvaľovacia
2017
11
OD_0017
Longman Exam Accelerator
Odporúčacia
2017
12
OD_0018
Longman Exam Activator
Odporúčacia
2017
13
KOD_259
Maďarský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM
Schvaľovacia
2017
14
OD_0007
Matematika pre tretiakov - zbierka úloh
Odporúčacia
2017
15
KOD_154
Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
16
OD_0023
Our Discovery Island 4
Odporúčacia
2017
17
OD_0020
Our Discovery Island 1
Odporúčacia
2017
18
OD_0021
Our Discovery Island 2
Odporúčacia
2017
19
OD_0022
Our Discovery Island 3
Odporúčacia
2017
20
OD_0024
Our Discovery Island 5
Odporúčacia
2017
21
OD_0019
Our Discovery Island Starter
Odporúčacia
2017
22
OD_0008
Písanie pre 1. ročník základných škôl, 1. - 6. zošit
Odporúčacia
2017
23
OD_0009
Pracovné vyučovanie - Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
24
OD_0010
Pracovné vyučovanie - Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
25
KOD_396
Pracovný zošit z rusínskeho jazyka pre 2. ročník ZŠ s VJR a VRJ
Schvaľovacia
2017
26
OD_0025
Sila ľudskosti
Odporúčacia
2017
27
OD_0026
Spievanky - Vybranky
Odporúčacia
2017
28
KOD_395
Šlabikár pre 2. ročník ZŠ s VJR a VRJ
Schvaľovacia
2017
29
OD_0011
Technika - Inšpirácia okolo nás - Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
30
OD_0015
Technika - Navrhnúť, zhotoviť, aplikovať - Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
31
OD_0012
Technika - Od nápadu k výrobku - Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
32
OD_0014
Technika - Plánovať, konštruovať, opraviť - Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
33
OD_0013
Technika - Poznať, rozumieť, vyriešiť - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
34
OD_0002
Veselo je v školskom klube 4 - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
35
OD_0016
Zbierka úloh z matematiky pre prvý stupeň základných škôl 1
Odporúčacia
2017