Výstupy schvaľovacieho procesu

Filter
#
EAN kód
Názov posudku
Typ doložky
Rok posúdenia
Náhľad / Prevziať
1
KOD_963
Automobily 4 pre 2. a 3. ročník učebného odboru autoopravár
Schvaľovacia
2019
2
OD_0155
Biológia - Pracovný zošit pre 5 ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
3
OD_0156
Biológia - Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Odporúčacia
2017
4
KOD_150
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
5
OD_0162
Complete Advanced (second edition)
Odporúčacia
2018
6
OD_0160
Complete First (second edition)
Odporúčacia
2018
7
OD_0161
Complete First for Schools
Odporúčacia
2018
8
OD_0001
Cvičebnica - Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
Odporúčacia
2017
9
KOD_911
Cvičebnica zo slovenského jazyka pre 3. ročník stredných škôl
Schvaľovacia
2019
10
OD_0003
Čítanka pre 3. ročník základných škôl - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
11
OD_0004
Čítanka pre 4. ročník základných škôl - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
12
KOD_994
Daňová sústava pre obchodné akadémie - pracovná časť
Schvaľovacia
2019
13
KOD_996
Databázový systém MS ACCESS pre stredné odborné školy
Schvaľovacia
2019
14
OD_0148
Dejepis - Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
Odporúčacia
2018
15
KOD_152
Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. r. gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
16
OD_0005
Emin zápisník - pracovný zošit k šlabikáru pre 1. ročník základných škôl
Odporúčacia
2017
17
KOD_1050
Farmakológia pre 4. ročník (ŠO 2840 M biotechnológia a farmakológia)
Schvaľovacia
2019
18
OD_0158
Hravé notičky
Odporúčacia
2018
19
KOD_834
Chémia pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2019
20
KOD_149
Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
21
OD_0006
Kamil a psík zdravotník - učebná pomôcka s témou prvej pomoci pre žiakov 2. a 3. ročníkov ZŠ
Odporúčacia
2017
22
KOD_1106
Kynológia pre 3. a 4. ročník študijného odboru agropodnikanie
Schvaľovacia
2019
23
OD_0157
LEONARDO kocúr z ulice
Odporúčacia
2018
24
KOD_1559
Literatúra pre 3. ročník učebných odborov SOŠ s VJM - 1. časť
Schvaľovacia
2019
25
KOD_1560
Literatúra pre 3. ročník učebných odborov SOŠ s VJM - 2. časť
Schvaľovacia
2019
26
KOD_261
Literatúra pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Schvaľovacia
2017
27
KOD_279
Literatúra pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Schvaľovacia
2017
28
OD_0017
Longman Exam Accelerator
Odporúčacia
2017
29
OD_0018
Longman Exam Activator
Odporúčacia
2017
30
KOD_259
Maďarský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM
Schvaľovacia
2017
31
KOD_278
Maďarský jazyk pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Schvaľovacia
2017
32
OD_0149
Mach Mit 2
Odporúčacia
2017
33
OD_0159
Matematika pre 4. ročník ZŠ, 1. diel
Odporúčacia
2018
34
OD_0007
Matematika pre tretiakov - zbierka úloh
Odporúčacia
2017
35
OD_0150
Maturitný slovník
Odporúčacia
2017
36
KOD_1153
Metódy sociálnej práce pre 4. ročník (študijný odbor sociálno-výchovný pracovník)
Schvaľovacia
2019
37
KOD_154
Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Schvaľovacia
2017
38
KOD_1170
Obchodná prevádzka 3 (študijný odbor obchodný pracovník a pracovník marketingu)
Schvaľovacia
2019
39
OD_0023
Our Discovery Island 4
Odporúčacia
2017
40
OD_0020
Our Discovery Island 1
Odporúčacia
2017
41
OD_0021
Our Discovery Island 2
Odporúčacia
2017
42
OD_0022
Our Discovery Island 3
Odporúčacia
2017
43
OD_0024
Our Discovery Island 5
Odporúčacia
2017
44
OD_0019
Our Discovery Island Starter
Odporúčacia
2017
45
OD_0008
Písanie pre 1. ročník základných škôl, 1. - 6. zošit
Odporúčacia
2017
46
KOD_1225
Poštová prevádzka 1
Schvaľovacia
2019
47
KOD_1228
Poštová prevádzka 4
Schvaľovacia
2019
48
OD_0009
Pracovné vyučovanie - Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
49
OD_0010
Pracovné vyučovanie - Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
50
KOD_396
Pracovný zošit z rusínskeho jazyka pre 2. ročník ZŠ s VJR a VRJ
Schvaľovacia
2017
51
KOD_0005
Prírodoveda pre tretiakov - pracovná učebnica
Schvaľovacia
2018
52
KOD_0007
Prírodoveda pre tretiakov - pracovná učebnica (preklad)
Schvaľovacia
2018
53
KOD_1255
Psychológia 4 pre 4. ročník študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Schvaľovacia
2019
54
OD_0025
Sila ľudskosti
Odporúčacia
2017
55
KOD_1273
Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník stredných odborných škôl (študijný odbor sociálno-výchovný pracovník)
Schvaľovacia
2019
56
OD_0026
Spievanky - Vybranky
Odporúčacia
2017
57
KOD_1290
Strojárska technológia IV pre 3. a 4. ročník študijného odboru strojárstvo
Schvaľovacia
2019
58
KOD_395
Šlabikár pre 2. ročník ZŠ s VJR a VRJ
Schvaľovacia
2017
59
OD_0011
Technika - Inšpirácia okolo nás - Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
60
OD_0015
Technika - Navrhnúť, zhotoviť, aplikovať - Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
61
OD_0012
Technika - Od nápadu k výrobku - Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
62
OD_0014
Technika - Plánovať, konštruovať, opraviť - Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
63
OD_0013
Technika - Poznať, rozumieť, vyriešiť - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
Odporúčacia
2017
64
KOD_1412
Teória a dejiny kultúry pre 2. ročník (študijný odbor animátor voľného času)
Schvaľovacia
2019
65
KOD_1417
Teória a metodika animačných činností 3 (študijný odbor animátor voľného času)
Schvaľovacia
2019
66
OD_0002
Veselo je v školskom klube 4 - pracovný zošit
Odporúčacia
2017
67
OD_0151
Základy výpočtov v chémii
Odporúčacia
2017
68
KOD_1631
Zbierka literárnych textov 2 pre 3. ročník SŠ s VJM
Schvaľovacia
2019
69
OD_0152
Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ
Odporúčacia
2018
70
OD_0153
Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
Odporúčacia
2018
71
OD_0154
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
Odporúčacia
2018
72
OD_0016
Zbierka úloh z matematiky pre prvý stupeň základných škôl 1
Odporúčacia
2017
73
KOD_1476
Zdravoveda 1 pre 1. ročník študijného odboru kozmetik
Schvaľovacia
2019