NOVÉ!

Dovoľujeme si oznámiť základným školám, že aktuálne prebieha distribúcia novej učebnice

Matematika pre 5. ročník základných škôl 1. a 2. časť (KOD_81 a KOD_82)

prepracovanej podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Učebnica je dodávaná podľa počtu žiakov.

 

 

Príspevok na učebnice anglického jazyka

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne v zmysle § 7 ods. 18 zákona č. 597/2003 Z. z. príspevok na učebnice anglického jazyka pre žiakov 3.-5. ročníka základných škôl. Zoznam učebníc, na ktoré ministerstvo školstva poskytne príspevok je školám k dispozícii na

https://edicnyportal.iedu.sk/_img/Documents/O_portali/Zoznam_ucebnic_%20AJ_prispevok_2015.pdf

Bližšie informácie sú dostupné na http://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebnice/.

 

Upozornenie: Ministerstvo školstva poskytne príspevok na učebnice anglického jazyka pre žiakov 3.-5. ročníka základných škôl uvedené v zozname zverejnenom na svojom webovom sídle.  Z uvedeného dôvodu nebude ministerstvo školstva nakupovať a následne distribuovať žiadne učebnice anglického jazyka objednané školami v rámci objednávacieho konania na školský rok 2015/2016. Preto objednávky učebníc anglického jazyka školami pre školský rok 2015/2016 sa považujú za neplatné a  škola zabezpečí nákup učebníc anglického jazyka pre žiakov 3.-5. ročníka základných škôl podľa vlastného výberu učebníc uvedených v zozname zverejnenom na webovom sídle ministerstva školstva v zmysle dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Edičný a expedičný plán učebníc na školský rok 2015/ 2016

Oznamujeme školám, že učebnice uvedené v edičnom a expedičnom pláne budú pre školský rok 2015/2016 bezplatne doručované distribútorom: Xepap, spol. s r.o. ZVOLEN. Presný termín distribúcie a dodania jednotlivých učebníc oznámi distribútor školám e-mailom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie:

Prihlásenie