Nové objednávacie konanie – ponuka pre školské knižnice

Oznamujeme školám, že v termíne od 7. apríla 2014 do 30. júna 2014 si môžu pre potreby doplnenia knižničného fondu v školských knižniciach objednať tituly nereformných učebníc a učebných textov.

Zoznam ponúkaných titulov nájdu školy v sekcii Objednávanie učebníc v časti Ponuka pre školské knižnice.

Vzhľadom na obmedzené skladové zásoby niektorých titulov sa bude ponuka pre školské knižnice priebežne aktualizovať (tituly, ktorých skladové zásoby sa vyčerpajú, budú z ponuky priebežne odstraňované). Upozorňujeme preto školy, že môže nastať situácia, že nie všetky objednané tituly budú pre školské knižnice dodané.

Zjednodušený návod na vytvorenie objednávky pre školskú knižnicu nájdu školy v sekcii Objednávanie učebníc.

V prípade problémov s prihlásením, resp. so samotnou tvorbou objednávky, kontaktujte POMOC.

Posledná úprava (pondelok, 7. apríla 2014)

Distribúcia učebníc pre školský rok 2014/2015

Oznamujeme školám, že sa začínajú distribuovať učebnice zo skladových zásob v zmysle elektronických objednávok škôl pre školský rok 2014/2015.

O presnom termíne doručenia bude školy informovať distribútor e-mailovým avízom, zaslaným minimálne 3 pracovné dni pred plánovanou dodávkou učebníc.

Žiadame školy, ktoré zistia, že im majú byť dodané učebnice vo vyššom počte ako budú potrebovať, aby odpovedaním na e-mailové avízo nahlásili zníženie počtu zasielaných učebníc, resp. už dodané nepoužívané učebnice pri najbližšej zásielke učebníc odovzdali späť distribútorovi. Môžu tak pomôcť iným školám.

Upozorňujeme školy, že v prípade učebníc distribuovaných zo skladových zásob môžu byť počty objednaných učebníc znížené z dôvodu nedostatočných skladových zásob.

Nový text v 2. časti HUPSOVHO šlabikára LIPKA®

Oznamujeme základným školám, ktoré používajú Hupsov šlabikár Lipka® pre 1. ročník základných škôl, 2. časť, že majú k dispozícii nový schválený text na precvičovanie techniky čítania písmena Ž, ž.

Nový text je zverejnený na stránke vydavateľstva AITEC, s.r.o.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie:

Prihlásenie